Rainbow page separator

Memorandum za tmavou noční oblohu podepíše i astrofyzik Grygar

Neděle, 21. Květen 2017

Bystřice nad Pernštejnem / Memorandum o zachování tmavé noční oblohy na Bystřicku podepíší jeho signatáři v aule bystřického gymnázia v pátek 26. května. Akci, která začíná v 16 hodin a má současně za účel zvýšit povědomí lidí o takzvaném světelném znečištění, kromě iniciativy Bystřická obloha podepíší také zástupci vedení bystřické radnice, Mikroregionu Bystřicko, Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, městyse Nedvědice a České astronomické společnosti. Tím se zaváží ke snaze získávat a sdílet informace o světelném znečištění, budovat a měnit veřejného osvětlení v souladu s pravidly správného osvětlování či při jednání se soukromými investory jim tato pravidla doporučovat. Jedná se například o redukci nočního přesvětlování budov či areálů, které má negativní dopad na zdraví lidí i další živé organismy v přírodě.
Součástí astronomického odpoledne se kromě podpisu stanou také přednášky o světelném znečištění či astronomii, za Českou astronomickou společnost se akce zúčastní astronom a astrofyzik Jiří Grygar, popularizátor těchto vědeckých oblastí. Vstup na astronomické odpoledne v bystřickém gymnáziu je zdarma.