Rainbow page separator

Město anketou zjišťuje zájem obyvatel o svoz objemného odpadu

Pondělí, 9. Červenec 2018

Sběr odpadu

Nově Město na Moravě / Anketu o svozu objemného odpadu a kovového odpadu vyhlásila novoměstská radnice. Nová služba má spočívat v tom, že by technické služby projely jednotlivé lokality ve městě a na předem určených místech naložily a odvezly objemný a kovový odpad. Tento způsob by měl pomoci zejména těm obyvatelům, kteří nemají možnost sami navštívit sběrný dvůr.
Anketní otázka, kterou je možné zodpovědět do 31. července, zní: Máte zájem o mobilní svoz objemného odpadu a železa z místa vašeho bydliště? Respondenti mohou zvolit kladnou, případně zápornou odpověď, a to buď elektronicky na webové adrese https://radnice.nmnm.cz/anketa-zelezo/, anebo v klasické papírové podobě v podatelně městského úřadu na Vratislavově náměstí.