Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, jarní, úklid
Rainbow page separator

Město čeká jarní úklid, proběhne v několika fázích

Pondělí, 19. Březen 2012

Žďár nad Sázavou/ Hned několik fází bude mít obvyklý jarní úklid okresního města. Ta první proběhne ve dnech 5. až 6. dubna, kdy lidé budou moci na obvyklá stanoviště, jejichž seznam je mimo jiné uveřejněn i na webu města, donést nebezpečný odpad. Při tomto sběru je možné odložit pouze věci  s nebezpečnými vlastnostmi, to znamená například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory, léky a podobně. Obyvatelé ale musejí tyto odpadky na místo přinést až ve vymezenou hodinu – je totiž zakázáno jej na stanoviště ukládat předem. V sobotu 7. dubna pak akce proběhne také ve žďárských místních částech – ve Stržanově, Radoníně, Mělkovicích a ve Veselíčku. V další etapě jarního úklidu města, jež potrvá od 10. dubna až do 20. dubna, budou na obvyklých stanovištích města rozmístěny velkoobjemové kontejnery. Ty jsou určené na objemný odpad a nejrůznější odpad ze zahrádek a zeleně. Časy, kdy se nádoby v ulicích objeví, jsou posunuty do odpoledních hodin, ovšem mimo soboty, aby je mohli využít všichni obyvatelé. Také seznam těchto svozů je uvedený na městských webových stránkách.

Poslední fáze úklidu proběhne v režii žďárských dobrovolných hasičů. Ti budou 14. dubna svážet nejenom kovový odpad, ale nově také vyřazené kompletní elektrospotřebiče. Díky městu společně s hasiči se tak lidé budou moci zbavit veškerých typů odpadu. (zp)