Rainbow page separator

Město chystá portál pro jednodušší komunikaci lidí s úřadem

Pátek, 5. března 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Portál Žďáráka nejpozději na konce března spustí žďárská radnice. Prostřednictvím obdoby státního Portálu občana bude možné v první fázi uhradit například poplatky za psy nebo komunální odpad; další možnosti místní komunikační a administrativní platformy budou postupně přibývat. Půjde například o další místní poplatky, pronájem pozemků, registrace do školních jídelen, do kroužků Active – Střediska volného času a další služby města i jeho příspěvkových organizací.
Registrace do nového portálu je možná několika způsoby, například přes internetové bankovnictví, kdy pak zájemce o registraci nemusí navštívit úřad. Portál Žďáráka zahrne tři základní položky. Těmi budou ‚Potřebuji zaplatit‘ se závazky vůči městu, sekce ‚Potřebuji vyřídit‘ obsahující základní informace ke spuštěným agendám a odkazy na elektronické formuláře k vyplnění a odeslání na úřad a ‚Přehled mých podání‘ s možností evidence odeslaných a uložených formulářů, jejich stav a další podrobnosti.