Rainbow page separator

Město odkoupí pozemek pod Koupalištěm, vidí v tom výhody

Pátek, 28. září 2018

Nové Město na Moravě / Rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitálových příjmů a současně navýšení investičních výdajů města v částce 670 tisíc korun za účelem nákupu pozemku pod částí vodní plochy rybníka Koupaliště prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových schválili novoměstští zastupitelé. Kupní cena tohoto pozemku nyní činí 661 tisíc korun.
Pokud by pozemek novoměstská radnice neodkoupila, uskutečnilo by se výběrové řízení s aukcí, kterého se může zúčastnit kdokoliv. Podle Nového Města je tento odkup z dlouhodobého hlediska vhodný z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků pod rybníkem, a to kupříkladu při žádostech o dotace, při stavebních řízeních a podobně. Rozpočtové opatření v souvislosti s nákupem pozemku se stalo předmětem jednání finančního výboru s tím, že jeho přijetí bylo zastupitelstvu města doporučeno.