Rainbow page separator

Město odprodá SATTu výměníkové stanice potřebující modernizaci

Neděle, 24. listopadu 2019

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Sedmnáct výměníkových stanic ve vlastnictví města bude odprodáno společnosti SATT. Společnost zabývající se mimo jiné rozvodem tepla do žďárských domácností o ně již před časem projevila zájem, načež město nechalo provést audit, z něhož vyplynulo i to, že většina výměníkových stanic je již na hranici své životnosti. Hodnota jedné se běžně pohybuje mezi 400 až 600 tisíci korun, avšak celková částka za všech sedmnáct žďárských výměníkových stanic po odečtení amortizace činí zhruba 1,3 milionu korun.
Zástupci žďárské radnice se rozhodovali mezi modernizací stanic na náklady města, anebo jejich prodejem s tím, že nový majitel se o potřebnou modernizaci postará sám. Zvítězil prodej, i když tím město přijde o primární cenu tepla, jež jako vlastník zmíněných stanic platilo. Rozdíl mezi primární a sekundární cenou činí přibližně 600 tisíc korun ročně na všech výměnících, nicméně podle zástupců města by náklady na modernizaci stanic včetně dalších provozních nákladů Žďár vyšly dráž.