Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, bazilika
Rainbow page separator

Město podpořilo žďárskou baziliku příspěvkem

Pondělí, 28. listopadu 2011

Žďár nad Sázavou/ Podpoře ze strany města se těší bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou. Svatostánek v zámeckém areálu prochází v posledních letech opravami, na které se vedení okresního města snaží přispívat. „V letošním roce od nás již tamní římskokatolická farnost dostala celkem čtyři sta tisíc korun arekonstrukční práce, mezi které patří například obnova oltářů,“ informoval 2. žďárský místostarosta Ladislav Bárta. Tato finanční částka již byla letos vyčerpána, stále však zůstaly lidské a restaurátorské kapacity, proto chtěla farnost v opravách pokračovat. Požádala proto městské radní o další dotaci. Tu členové městské rady schválili a podpořili rekonstrukci interiéru baziliky uvolněním dvaceti tisíc korun. Příspěvek byl uhrazen z položky Inženýrská činnost rozpočtu města pro rok 2011. A na co budou tyto peníze určeny? „Obnovy se dočkají dveře za oltářem v levé části baziliky,“ sdělil Ladislav Bárta. Pravá část svatostánku, stojíme-li čelem k hlavnímu oltáři, už úpravami prošla. Kompletně byl zrekonstruován jak oltář, tak i Santiniho schodiště.
Žďárská bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše je jednou z nejvýznamnějších památek v okresním městě. Od 5. ledna roku 2009 se navíc honosí titulem bazilika minor. Tento čestný titul je udělován kostelu, který je pod přímou patronací papeže. Papež jej uděluje pouze významnějším kostelům. Zpravidla se jedná o věhlasná poutní místa, národní svatyně, historické kostely nebo kostely klášterní, které plnily úkol šíření víry, vzdělanosti a kulturnosti národa.