Rainbow page separator

Město předává dál dobrou praxi týkající se průmyslové zóny

Středa, 2. března 2022

Žďár nad Sázavou / Na pozvání agentury CzechInvest, potažmo ministerstva průmyslu a obchodu se Žďár zúčastnil diskusního fóra pro obce a města spojeného s podnikateli a investory. „V diskusním panelu jsme předávali svoji dobrou praxi týkající se naší nové průmyslové zóny,“ vyjádřil se starosta Žďáru Martin Mrkos. Jedná se mimo jiné i o důraz na udržitelnost životního prostředí, takže investor v nové průmyslové zóně může kupříkladu zastavět pětasedmdesát procent plochy pozemku, zbytek musí zabrat zeleň včetně vodních ploch v podobě retenčních nádrží. Pět procent zeleně je zase povinných na střechách objektů či konstrukcích. Zjednodušeně ‚zeleň a voda‘ v průmyslové zóně zahrnují rovněž revitalizaci rybníka Velký Posměch za hasičskou zbrojnicí. Záměr se aktuálně nachází ve fázi výběru dodavatele stavby. Stavební práce, které mají být spolufinancovány pomocí dotační podpory ministerstva obchodu a průmyslu, jsou plánovány v průběhu tohoto roku. Předpokládané finanční náklady byly vyčísleny na zhruba 7,8 milionu korun bez DPH.