Rainbow page separator

Město prodá dřevo ze svých lesů

Úterý, 10. Prosinec 2013

Žďár nad Sázavou / Pro prodej dřeva z městského lesa se rozhodli žďárští radní. Celkem se jedná o sto kubíků dřevní hmoty.
K prodeji je nabízena jak borová, tak i smrková kulatina o různé kvalitě. Prodána bude zájemci, který dá nejlepší nabídku.
Těžba dřeva v městském lese byla provedena v důsledku červencové bouřky s vichřicí, která značně poničila lesy na Žďársku. V této souvislosti rovněž do konce října platil dočasný zákaz vstupu do některých lesů, a to u obcí Velká Losenice, Vepřová, Radostín, Račín, Polnička, Škrdlovice a Vojnův Městec. Druhou nejvíce postiženou lokalitou se staly lesní porosty mezi obcemi Herálec, Chlumětín, Svratka a Křižánky.
Živelní pohroma, která se přes oblast přehnala 29. července, poničila celkem na devadesát tisíc kubíků dřeva.