Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, kriminalita, prevence
Rainbow page separator

Město sestavilo plán prevence kriminality

Pátek, 16. Březen 2012

Žďár nad Sázavou/ Dvouletý plán prevence kriminality sestavili nedávno ve Žďáře nad Sázavou.Dokument má celkem osm okruhů, které jsou v současné době nejpalčivějšími problémy okresního města. A o jaké oblasti se tedy vlastně jedná? Prvním bodem je trestná činnost a protiprávní jednání, se kterým chtějí Žďárští bojovat například i pomocí rozšíření městského kamerového systému. Dalším aktuálním tématem je záškoláctví. V této oblasti vedení města a pracovní skupina místostarosty Ladislava Bárty pro prevenci sociálně patologických jevů spolupracuje se školami. Na problematiku záškoláctví skupina žďárská vzdělávací zařízení upozorňuje a uvažuje se, jak proti tomuto fenoménu bojovat. Třetím bodem plánu jsou závislosti, čtvrtým pak azylové a sociální bydlení. Město se chce do budoucna zabývat taktéž komunitním plánováním ohledně sociálních služeb ve Žďáře.

„Dalším – šestým bodem je zadluženost obyvatel, která se v současné době bohužel stává velmi aktuálním tématem,“ nechal se slyšet druhý žďárský místostarosta Ladislav Bárta. S touto problematikou souvisí mimo jiné i snaha města omezit počet výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů ve Žďáře. Proti dluhům a exekucím chce vedení města bojovat i větší osvětou ve školách, kdy by děti více rozvíjely svoji „finanční gramotnost“. Sedmou oblastí plánu prevence kriminality je rizikové chování nezletilých a mladistvých osob. Sedmý samostatný okruh pak vtoří problematika Žďáru nad Sázavou 3 – Stalingradu. Tam již delší dobu pracuje terénní sociální pracovník, který by měl v činnosti v této části města pokračovat i nadále. (zp)