Rainbow page separator

Město spustilo vlastní geografický informační systém

Úterý, 28. Leden 2020

Kde jsou popelnice na tříděný odpad nebo dětské hřiště? Na to snadno odpoví geografický informační systém města. Údaje zanesené v mapě pomáhají jednak městskému úřadu při správě majetku, ale i občanům.
Při spuštění portálu se objeví nabídka s několika mapami, například katastrální mapa nebo mapa s nádobami na tříděný odpad. Když vejdete do mapy a kliknete například na objekt kontejnerového stání. V oknu, které se objeví v pravé části obrazovky, obsahuje všechny dostupné údaje o místě, hřišti nebo kontejnerovém stání jako fotografie hřišť, přehled konkrétních kontejnerů nebo třídu intenzity údržby trávníku.
Asi nejužitečnější pro občany budou kontejnerová místa zanesená v mapě. Pomocí filtrů, si může uživatel zvolit, jaký typ kontejneru chce najít. V mapě jsou zanesena i hřiště a plochy pro volnočasové aktivity s fotkami, takže si uživatel může snadno najít ideální hřiště.
Ostatní funkce portálu jsou spíše pro zjednodušení práce městského úřadu jako správce majetku města. Jednou z map je i pasport komunikací. Tam jsou zaneseny všechny silnice a chodníky ve správě města a na základě zákona o pozemních komunikacích rozdělené do tříd dopravního významu. Kromě toho v mapách najdete i přehled všech dopravních značek ve městě.

Další je pasport zeleně. Ten slouží pro inventarizaci stromů, keřů a ostatní zeleně. Díky tomu se dá i lépe plánovat údržba. Aktuální jsou v mapě stromy, ostatní zeleň bude aktualizována v průběhu tohoto roku.

Portál je v současné podobě na svém začátku. V průběhu tohoto roku i dalších let do něj budou doplňovány další údaje, například zimní údržba pro příští zimu. Najdete ho na adrese gis.zdarns.cz.
Redakce Žďárského zpravodaje