Rainbow page separator

Město testuje rezervační systém pro pohřby na Zelené hoře

Neděle, 7. Únor 2021

Žďár nad Sázavou / Ve zkušebním provozu spustila žďárská radnice elektronický rezervační systém pro smuteční obřady na hřbitově na Zelené hoře. Na webu je zpřístupněn náhled obsazenosti termínů pohřebiště, kam může veřejnost nahlížet prostřednictvím odkazu https://obrady zh.zdarns.cz/vyuziti.asp. K dispozici je také jmenný seznam obřadů, kde rodinní příslušníci zesnulých souhlasili se zveřejněním, a to na                                                              https://obrady zh.zdarns.cz/seznam.asp. Počet obřadů na Zelené hoře loni vzrostl přibližně o patnáct procent, což je spojeno nejenom s epidemiologickou situací, ale také s omezením pohřbívání do země v novější části hřbitova v Jamské ulici kvůli výskytu spodní vody a neúměrně dlouhé tlecí době. Praxe ukázala, že ani 40 či 50 let pro rozklad lidských ostatků v této části pohřebiště nestačí. Potíže se spodní vodou se na hřbitově projevily postupně s měnícími se přírodními a geologickými podmínkami. Ve starší části pohřebiště v Jamské ulici zatím klasický pohřeb do země možný je, avšak další hrobová místa tam na rozdíl od Zelené hory již k dispozici nejsou, neboť dokud je i za již neudržované hroby zaplaceno, zrušit je není možné. Obecně však pohřby do země vykazují stále klesající tendenci.