Rainbow page separator

Město ve Zlaté jeřabině zastupují dva projekty

Sobota, 7. Březen 2015

NOVOMĚSTSKÉ SLUNOHRANÍ 2014 KONCERT

Nové Město na Moravě / Kulturní akce Novoměstské Slunohraní a rovněž obnova domu U Salvátora na Vratislavově náměstí, který je kulturní památkou, jsou dva počiny v Novém Městě, jež se letos dostaly do finále soutěže Zlatá jeřabina. Tu Kraj Vysočina pořádá už pojedenácté.
Veřejnost může celý březen dávat svoje hlasy těmto počinům, ale i dalším finalistům v kategoriích nazvaných Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Hlasovat lze buď elektronicky na http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, anebo prostřednictvím formuláře z únorového vydání zpravodaje Kraje Vysočina.
Do letošního ročníku soutěže Zlatá jeřabina bylo nominováno celkem 111 projektů, z nichž odborná porota vybrala šedesát postupujících finalistů – z každé kategorie po třiceti.
Ocenění Zlatá jeřabina získají z obou kategorií tři počiny s nejvyšším počtem hlasů. Vítězové budou ohodnoceni Cenou Kraje Vysočina a finančním darem při slavnostním vyhlášení v květnu v prostorách historického sálu hotelu Zámek Valeč na Třebíčsku.