Rainbow page separator

Město vyhlásilo termíny lednových zápisů do škol

Čtvrtek, 5. Leden 2012

Žďár nad Sázavou/ Město již vyhlásilo termíny zápisů do základních škol ve Žďáře nad Sázavou. Děti, které se ve školním roce 2012/2013 vypraví poprvé do školy, čeká zapsání mezi školáky v pátek 20. ledna 2012, a to v době od čtrnácti do sedmnácti hodin. Rodiče se svými potomky se mohou dostavit také v sobotu 21. ledna 2012 mezi devátou a jedenáctou hodinou dopolední. Zápisy probíhají ve výše uvedených termínech na všech žďárských základních školách. Jedná se o vzdělávací zařízení v ulici Komenského 2, Komenského 6, Švermova 4, Santiniho 4 a Palachova 2189/35. Zákonní zástupci budoucích prvňáčků si musejí s sebou vzít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Pokud rodiče budou žádat odklad školní docházky potomka, přinesou k zápisu ještě žádost o odklad. Dále také vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O žádosti musejí samozřejmě informovat zapisujícího.

V následujícím školním roce se ředitelé všech žďárských základních škol shodli na jednotných kritériích pro přijetí budoucího školáka. Stanoveny také byly spádové obvody jednotlivých vzdělávacích zařízení. Znění této novinky již také schválili městští radní. „Cílem je udržet rovnoměrné rozmístění ve všech našich školách. Není myslitelné, aby jedna měla prvních tříd hned několik, a jiná naopak měla problém naplnit jednu,“ vyjádřil se druhý žďárský místostarosta Ladislav Bárta. Z těchto důvodů byl také na základě spádových oblastí a přijímacích kritérií stanoven počet tříd v každé žďárské škole. V obou „základkách“ v ulici Komenského budou ve školním roce 2012/2013 první třídy otevřeny vždy dvě. Ve škole v ulici Palachova tři a v Základní škole Švermova čtyři, přičemž jedna bude fungovat v pobočce v areálu žďárského zámku v ulici Santiniho. (zp)