Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, majetek
Rainbow page separator

Město vyřazuje nepotřebný majetek

Středa, 3. Duben 2013

Žďár nad Sázavou / Vedení žďárské radnice schválilo vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného hmotného majetku města v celkové pořizovací ceně více než 183 tisíc korun.Odsouhlaseno bylo rovněž vyřazení a zlikvidování poškozeného dlouhodobého hmotného majetku za pořizovací cenu ve výši 101 900 korun. V tomto případě se jedná o poškozené dřevěné plastiky. Schválen byl také odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 15 275 korun.

Žďárským zastupitelům radní doporučili ke schválení vyřazení nefunkčního a zastaralého dlouhodobého hmotného majetku při pořizovací ceně ve výši 1 389 488,96 korun a odpis nedobytné pohledávky a její následnou evidenci na podrozvahovém účtu za 29 500 korun.