Rainbow page separator

Město zveřejnilo komunikace, které se v zimě nebudou uklízet

Úterý, 29. října 2019

Žďár nad Sázavou / Seznam místních komunikací, případně jejich úseků, které se nebudou v zimě pro svůj malý dopravní význam či technickou nemožnost uklízet od sněhu a náledí k zajištění sjízdnosti a schůdnosti, zveřejnila žďárská radnice. Jedná se například o levou stranu chodníku v Chelčického ulici ve směru od Nádražní ulice k ulici Jihlavské, místní cyklostezky s výjimkou úseku od ulice Kovářova k ulici Žižkova, schodiště pod farou, některé chodníky a stezky uvnitř sídlišť či chodníky u zadních vchodů domů. Údržba se nebude týkat rovněž schodišť přilehlých ke komunikacím u obytných domů v ulicích Revoluční, Okružní, Komenského, Štursova – Jamborova, dále u Domu kultury a Kina Vysočina. Odklízet sníh a led se v zimě taktéž nebude na chodnících v ulicích Jamborova, Lučiny, U Hrázek a Nezvalova i na levé straně chodníku v ulici Vysocká směrem k Vysokému a na chodnících v ulicích Vejmluvova a Srázná. Sypat povrchy inertním materiálem se nebudou v ulicích Povoznická, Rytecká a K Přehradě. Kompletní seznam úseků vyjmutých z údržby je k dispozici na webu žďárské radnice.