Rainbow page separator

Městskou policii posílí dva strážníci, zajistí to obchůzky

Sobota, 17. Duben 2021

Žďár nad Sázavou / Dva další strážníci v přímé službě posílí řady žďárské městské policie. V důsledku toho bude možné provádět pochůzkovou činnost v ulicích, konkrétně tam, kde to zatím časové možnosti strážníků nedovolovaly. Právě obchůzkovou činnost strážníků dlouhodobě poptávala i část obyvatel. Početní stav Městské policie Žďár nad Sázavou se tak ustálil na celkem třiadvaceti strážnících, a to včetně vedoucího, jeho zástupce a preventistky nevykonávajících přímou službu, a navíc ještě tato organizační jednotka zahrnuje šestnáct dalších pracovníků. Mezi ty patří nejenom asistenti prevence kriminality a domovník – preventista, kteří se angažují ve Žďáře nad Sázavou 3, ale také bezpečnostní asistenti na přechodech, pracovníci kamerového systému i administrativy a další, přičemž větší část zaměstnanců městské policie mimo strážníky pracuje na částečný úvazek či dohodu. V rozpočtu města je v letošním roce je na provoz a potřeby městské policie vyhrazeno 20,3 milionu korun – mzdové náklady jsou vyčísleny na 17,8 milionu a provozní výdaje činí 2,5 milionu.