Žďár nad Sázavou, aktuality, Kambala, dobrovolníci, Michaela Kuchtová
Rainbow page separator

Michaela Kuchtová: Moje práce je jako domácí těsto na vánočku

Pátek, 6. Září 2013

michaela-kuchtova-charitaMichaelo, na pozici koordinátorky projektu dobrovolnického centra Kambala působíte již 8 let. Co všechno obnáší vaše práce?

Moje práce je takové domácí těsto na vánočku. V jejím obsahu najdete mnoho drobných ingrediencí, které se spojují a splétají do jednoho celku. K mé činnosti patří především koordinace dobrovolníků, řízení okresní Tříkrálové sbírky a humanitární pomoci. Jako koordinátorka projektu musím neustále komunikovat, organizovat, hledat nové možnosti při řešení různých problémů vycházejících z mé služby v Charitě a také zabývat se běžnou propagační a administrativní činností.

Zmínila jste název Kambala. Ne všichni vědí, co toto slovo znamená. Můžete nám vysvětlit, jak vaše centrum přišlo k takovému názvu?

Dobrovolnická centra Diecézní charity Brno si zvolila na počátku své existence do svého znaku symbol ryby, který má hluboké kořeny v dávné minulosti a skrývá v sobě myšlenku křesťanské pomoci bližním. Říká se, že v dobách pronásledování křesťanů si věřící při setkání s neznámou osobou nakreslil na zemi hůlkou oblouk. Pokud byl neznámý také věřící, nakreslil druhý oblouk tvořící rybu, a tak se křesťané nenápadně poznávali navzájem. Takže nyní již víte, proč máme ve znaku rybu. Ale možná ještě netušíte, proč jsme si vybrali do názvu mořskou rybu Kambalu. Na počátku hledání správného názvu nám pomohl Atlas ryb, který nám rozšířil obzory. Do semifinále rybího „souboje“ se však nakonec dostaly tyto druhy – Kambala, Zeus, Gobio (hrouzek), Piraňa. Když už bylo jasné, které druhy patří k favoritům,  uspořádali jsme pro regulérnost výběru anketu. Z ankety vyplynulo,,  že nejatraktivnější rybou je Kambala, která vzbuzovala mezi respondenty mimojiné také příjemný pocit výjimečnosti, který byl způsoben neznámostí ryby, tajuplností a magičností slova. Dne 1. 9. 2006 byl schválen oficiální název našeho centra: Kambala – dobrovolnické centrum.

Jaké služby Kambala poskytuje?

Centrum se zabývá především koordinací dobrovolníků v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou a v spolupracujících organizacích ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, Křižanově a Radešínské Svatce. Dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či jednorázově. K dalším činnostem centra patří realizování okresní Tříkrálové sbírky, do které se dobrovolně zapojuje široká veřejnost naší oblasti, a která pomáhá finančně především projektům Oblastní charity Žďár nad Sázavou. V neposlední řadě se centrum zabývá zprostředkováním humanitární pomoci při mimořádných událostech (povodní) či poskytnutím humanitární pomoci jednotlivcům.

Michaelo, zpět k dobrovolnictví – může se stát dobrovolníkem každý, kdo se pro tuto pozici rozhodne nebo máte nějaká omezení?

Dobrovolníkem se může stát občan, který má chuť věnovat čas a své schopnosti pomoci druhým lidem. K hlavním podmínkám dobrovolnické činnosti patří zodpovědnost, přiměřené schopnosti pro zvolený druh dobrovolné činnosti, morální a trestní bezúhonnost a minimální věk 15 let.

Musí případný zájemce o dobrovolnickou činnost projít nějakými testy apod.?

Dobrovolník nemusí v současné době projít žádnými testy, ale počátečním vstupním rozhovorem. Při rozhovoru koordinátor dobrovolníků mimojiné seznamuje zájemce o dobrovolnictví s projekty, kde mohou dobrovolníci působit a činnostmi, které dobrovolníci mohou v zařízeních vykonávat. Dále se koordinátor zaměřuje během rozhovoru na schopnosti, dovednosti a časové možnosti nového dobrovolníka.

Jaké činnosti dobrovolníci vykonávají? Je něco aktuálně třeba?

Druh dobrovolnické činnosti se odvíjí od potřeb zařízení a zároveň od možností dobrovolníků. Obecně se dá říci, že často pomáhají při volnočasových aktivitách, s péčí o uživatele, také s technickou podporou v zařízení či administrativou.

V současné době hledáme nové dobrovolníky do různých zařízení ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, kteří by mohli pomoci například při péči o seniory (vycházky, doprovody, společenské aktivity, předčítání), zajišťování klubových aktivit pro mládež (slak line, gramce, taneční program, deskové hry), pomoc při tvořivých dílnách (práce s keramikou, šití, výtvarné a tvořivé aktivity), pomoc při realizaci programu pro děti do šesti let (hlídání dětí, jednorázové akce) aj.

Pokud by zájemce o dobrovolnickou službu chtěl více informací, kam se má obrátit? Může přímo na vás?

Existuje několik možností jakým způsobem získat informace o dobrovolnictví. Obecně doporučuji se nejdříve podívat na webové stránky našeho zařízení www.kambala.zdarsko.cz. Na stránkách je spoustu informací, které mohou pomoci zájemci o dobrovolnictví si vytvořit vlastní představu. A těm, kteří raději volí přímé dotazování mohu poradit, aby mě kontaktovali přes e-mail: dc.zdar@charita.cz, nebo mobilní telefon 777 755 444.

Mezi činnosti Kambaly patří i zmíněná humanitární pomoc. Zapojili jste se s dobrovolníky i při letošních povodních?

Ano, i v letošním roce jsem na základě požadavků z postižených oblastí byla vyslána s dobrovolníky na následnou pomoc do Hořína u Mělníku. Zapojili jsme se do odklízení následků povodní, takže dobrovolníci vyklízeli sklepy a pomáhali se zednickými pracemi. Bylo velmi příjemné pracovat s lidmi, kteří se rozhodli strávit dovolenou nezištnou pomocí druhým.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

4.9.2013