Rainbow page separator

Mlatové chodníčky jsou po každém větším dešti plné kaluží

Neděle, 29. Září 2019

Žďár nad Sázavou / Na mlatové chodníčky v parku Farská humna si opakovaně stěžují obyvatelé Žďáru. Vadí jim především skutečnost, že po každém dešti na nich stojí voda, vznikají tam kaluže, protože cestičky se při přívalových deštích rychle vymílají, a jsou plné blátivých výmolů. Lidé proto procházejí raději po tamních asfaltových cestách, které prioritně využívají cyklisté. Mlatové chodníčky, které ve Farských humnech vznikly před necelým desetiletím, byly i letos po přívalových deštích opakovaně opravovány, nicméně výsledný efekt není dlouhodobějšího charakteru. „Vsakování vody řeší městský architekt a krajinářka, a předpokládám, že bude vyřešeno při výstavbě lávky ve Farských humnech, která má proběhnout v příštím roce. Mlatové cesty jsou často diskutovaným tématem, je však faktem, že se do přírodních parků vzhledem ke své materiálové skladbě a vsakování hodí lépe než asfaltové nebo betonové chodníky. Jejich následný stav závisí na provedení a údržbě,“ vyjádřila se vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárského městského úřadu Irena Škodová.