Rainbow page separator

Motoristům chybí obchvat, chodcům přechody, cyklistům propojky

Pátek, 9. Říjen 2020

Žďár nad Sázavou / Necelá pětistovka podnětů od obyvatel města i dojíždějících se sešla do takzvané názorové mapy dopravy, která je jedním z podkladů ke vzniku generelu dopravy, který připravuje žďárská radnice. V předchozích týdnech rovněž proběhlo sčítání dopravy ve městě.
Na problémy v dopravě ve svých podnětech upozornili zejména motoristé, podle četnosti je následovali chodci a cyklisté a nejméně kritiky vyslovili cestující veřejnou dopravou. Motoristům nejvíce vadí špatné rozhledové poměry v některých ulicích, chybějící komunikace, jako je například stále nedokončený obchvat Žďáru, nedostatek parkovacích míst či přetížené křižovatky. Chodci se zase cítí málo bezpeční v provozu, chybí jim přechody, vadí jim hustý provoz, parkující auta či nepřiměřená rychlost některých řidičů. Cyklisté vnímají jako nevyhovující infrastrukturu a organizaci dopravy, nedostatečné propojení cyklostezek, požadují legalizaci jízdy po chodníku, průjezd zákazy vjezdu či povolení obousměrného provozu v jednosměrkách. Cestující MHD by přivítali zejména lepší dopravní obslužnost některých částí města.
Na základě komplexní analýzy dat dojde ke vzniku digitálního modelu dopravy, který umožní posoudit změny v zatížení jednotlivých komunikací ještě před tím, než budou provedeny. Tedy jak se třeba projeví různá omezení provozu v podobě uzavírek, změny vedení linek městské hromadné dopravy a podobně, a rovněž navrhne způsoby nejoptimálnějšího řešení.