Rainbow page separator

Motoristům poslouží dvaapadesát nových parkovacích stání

Středa, 2. Září 2020

Nové Město na Moravě / K závěru se blíží stavební práce v novoměstské Tyršově ulici, jejíž rekonstrukce probíhá už od loňského jara. Opravy byly rozděleny na etapy a začaly od odbočky z ulice Žďárská, aby poté pokračovaly směrem vzhůru, dále kolem kulturního domu až k horní části ulice od „červeného“ věžáku po křižovatku s ulicí Malá. Aktuální uzavírka opravovaného úseku od křižovatky s ulicí Malá po křižovatku s ulicí Křenkova platí do 6. září. Při modernizaci Tyršovy ulice se současně rekonstruovaly taktéž inženýrské sítě vedoucí pod vozovkou, případně byly přeloženy.
Hlavním záměrem projektu za zhruba deset milionů korun bylo jednak vybudování několika desítek parkovacích míst, ale i kompletní obnova vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v lokalitě. V ulici nacházející se nedaleko novoměstského centra přibude taktéž nová zeleň. Auta budou na nových dvaapadesáti parkovacích stáních zastavovat kolmo k silnici, konkrétně v místech, kde byl původně chodník. Ten se při rekonstrukci území posunul, aby ulice mohla být rozšířena o pět metrů.