Rainbow page separator

Myslivci opět sečtou zvěř, loni byl na vzestupu bobr

Neděle, 30. ledna 2022

Žďársko, Vysočina / Na začátku května budou kompletně zpracovány změny v početních stavech zvěře související s letošním sčítáním na Vysočině. K tomu dojde v sobotu 5. února. „Termíny sčítání zvěře se vždy určují ve spolupráci s uživateli honiteb a státní správou myslivosti městských úřadů s ohledem na klimatické podmínky,“ přiblížil radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek. Pokud některý z držitelů honiteb nebude souhlasit s výsledkem sčítání a oznámí to krajskému úřadu nejpozději do týdne od sčítání, je termín nového konečného sčítání stanoven na sobotu 5. března.
Zvěř se sčítá přímým pozorováním v kombinaci s počtem stop. Početní stavy se zjišťuji ke konci zimy, neboť v mrazech zvěř v lesích vykazuje častější úhyn. Výsledky sčítání napoví, jak zvířata přežila mrazy, od čehož se pak odvíjí i dobré hospodaření v jednotlivých honitbách. Loni bylo v kraji sečteno přes 28 tisíc kusů srnčí zvěře, přes tři a půl tisíce kusů černé zvěře, téměř šest set jelenů, přes dva tisíce tři sta daňků a přes šest a půl tisíce lišek. Zajímavostí byl téměř dvacetiprocentní meziroční nárůst početních stavů bobra evropského.
Výsledky sčítání slouží uživatelům honiteb jako podklad při tvorbě plánu mysliveckého hospodaření a jsou současně základem pro zpracování statistických výkazů o počtech jednotlivých druhů zvěře v rámci kraje i republiky.