Rainbow page separator

Na budovách přibudou fotovoltaické panely, jinde nová světla

Středa, 5. Leden 2022

Nové Veselí / Řadu záměrů v letošním roce plánují zvládnout v Novém Veselí. Mimo hlavního investičního projektu, jímž je dokončení zasíťování stavebních parcel v lokalitě Za Potokem, jde kupříkladu o přípravu projektové dokumentace pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu v části ulice K Újezdu. Konkrétně se to týká úseku od ulice Příčná po křižovatku ve směru k Bohdalovu. Pokud se časově zvládne vyřídit stavební
povolení, tak i tato stavba bude zrealizována ještě v tomto roce.
Letos by mělo dojít rovněž k výměně několika světel v lokalitách U Kapličky a U Rybníka. Tato svítidla mají vypadat podobně jako v ulicích Dolní a Na Městečku a budou umístěna na stávající betonové sloupy elektrického vedení. Dalším počinem se stane instalace panelů fotovoltaických elektráren na střechách základní školy, mateřské školy a sportovní haly. V souvislosti s tímto počinem se městys pokusí získat příslib dotační podpory ze Státního fondu životního prostředí.