Rainbow page separator

Na obnově části Jihlavské ulice se bude podílet také město

Úterý, 4. Leden 2022

Žďár nad Sázavou / K rekonstrukci silnice II/353 v části Jihlavské ulice, kterou na jaře zahájí kraj, se přidá také žďárská radnice. „S krajem budeme koordinovat stavební práce. Jedná se o úsek od HETTICHu po křížení Jihlavské ulice s ulicí Chelčického, kde později naváže kruhová křižovatka,“ přiblížil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Kraj zajistí opravu komunikace a mostů, město pak chodníku a zastávky, vznik nového místa pro přecházení a veřejné osvětlení. Na stavebních činnostech se bude podílet rovněž Svaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Žďársko.
Práce na obnově krajské komunikace v délce zhruba půl kilometru potrvají od jara do podzimu. Zahrnou nejenom rekonstrukci vozovky, ale i dvou mostů nad železniční tratí Praha – Brno a nad vlečkou do firmy ŽĎAS. Současně bude vyřešeno odvodnění silnice. Rekonstrukce úseku frekventované spojnice mezi Žďárem a Jihlavou proběhne za částečného, případně úplného omezení provozu. Nákladní doprava bude v průběhu stavebních prací odkloněna na objízdné trasy.