Rainbow page separator

Na opravu hřbitova Sázava přispěla 130 tisíci

Sobota, 15. Srpen 2015

Peníze, papírové bankovky

Sázava / Finanční částkou ve výši sto třicet tisíc korun přispěla obec Sázava na úpravu tamního hřbitova Českobratrské církve evangelické. Konkrétně se jedná o podporu stavby kamenné zídky – schodiště mezi kostelem a hřbitovem. Stavbu zídky zajistila obecně prospěšná společnost Úsvit ze Žďáru nad Sázavou. Práce na vybudování základu obstarala církev, která je rovněž hlavním investorem oprav na hřbitově coby jeho vlastník.
První etapa stavebních prací se uskutečnila v červnu, přičemž evangelická církev v nich plánuje pokračovat ještě v tomto roce.
„Obec by měla v příštím roce na další etapu úprav hřbitova opět finančně přispět ze svého rozpočtu,“ uvedl starosta Sázavy František Ledvinka.