Rainbow page separator

Na úpravu Třech křížů sbírá Nové Město návrhy veřejnosti

Pondělí, 18. Červenec 2016

Nové Město na Moravě / Náměty, návrhy či historické fotografie, které by se staly podkladem pro zpracování nového vzhledu lokality Tři kříže, uvítají ze strany veřejnosti zástupci novoměstské radnice. Lidé je mohou podávat buď v podatelně úřadu, anebo dodávat elektronicky, a to do 20. srpna.
Zatraktivnění kopce Kalvárie, zvaného také Kaplisko, má být vyřešeno formou spolupráce s Ústavem zahradní a krajinářské architektury zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Oblíbené místo místních lidí i turistů, nazývané rovněž Tři kříže podle křížů na vrcholu kopce, které tam byly kdysi vztyčeny jako poděkování za to, že se Novému Městu vyhnula morová epidemie, je častým cílem procházek. V roce 1928 byla ke Třem křížům od evangelického hřbitova vysazena alej javorů. V minulých letech došlo k částečnému odlesnění lokality, takže kříže jsou opět z dálky viditelné.