Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, údržba, zima
Rainbow page separator

Na zimní údržbu je město připraveno

Středa, 31. Říjen 2012

Žďár nad Sázavou/ Plán zimní údržby pro zimu 2012 až 2013 již mají hotov ve Žďáře nad Sázavou.Oficiálně zimní období začíná 1. listopadu, pokud ale nastanou nepříznivé klimatické podmínky dříve, zahajuje město samozřejmě úklid svých komunikací s předstihem. Za konec zimy je pak z hlediska údržby považován poslední březnový den. S odklízením sněhu by se mělo ve městě začínat v době, kdy jeho vrstva dosáhne alespoň pěti centimetrů. Při trvalém sněžení se pak odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých chodnících se likvidace bílé pokrývky provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnících však pouze v šířce jednoho metru.  S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu z těchto cest. Vedení okresního města zároveň upozorňuje, že zimní údržbou místních komunikací se rozumí pouze zmírňování závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti, a málokdy tedy lze zajistit úplně dokonalý stav. Pořadí, v němž jsou žďárské cesty, jejichž majitelem je právě město, upravovány, je dáno jejich důležitostí. Nejrychleji, tedy do čtyř hodin, by měly být uklizeny komunikace, kudy jezdí městská hromadná doprava a jdou nejhojněji využívány obyvateli. Cesty na druhé pozici pořadí, tedy například ulice Palachova či Nezvalova, musejí být upraveny do šesti hodin. Teprve pak dojde na komunikace na třetím místě – ty musejí projít údržbou do 24 hodin. Některé cesty ve Žďáře navíc nejsou udržovány vůbec. Mapku, kde jsou stupně důležitosti jednotlivých ulic vyznačeny, lze najít na: zdarns.cz/mestsky-urad/Plan-zimni-udrzby.pdf.   Žďár nad Sázavou v zimě udržuje zhruba 60 kilometrů vozovek a 63 kilometrů chodníků. Tato údržba stojí obvykle město kolem pěti až šesti milionů korun ročně, záleží ale samozřejmě na charakteru dané zimy. (zp)