Rainbow page separator

„Náročné tříkrálové období si užívám,“ říká hlavní koordinátorka sbírky

Pátek, 9. Prosinec 2016

Díky věrným koledníkům a štědrým dárcům má koledování tří králů na území nejen okresu Žďár nad Sázavou, ale i po celé České republice již dlouholetou tradici. Jedna z největších sbírkových kampaní u nás podporuje nemocné, umírající, osoby s postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a ostatní sociálně slabé obyvatele našeho žďárského, velkomeziříčského, novoměstského a bystřického regionu včetně přilehlých obcí. Jejím hlavním smyslem je nejen podpořit potřebné v regionu, ale i potěšit zpěvem a radostnou zprávou o narození malého Ježíše.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky roku 2016 se podařilo podpořit terénní služby žďárské Charity nákupem automobilu, konkrétně pro Charitní ošetřovatelskou službu, Charitní pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Domácí hospicovou péči. Tyto služby poskytují péči v domácnostech svých uživatelů, proto je automobil každodenním společníkem pracovníků, kteří dojíždějí přímo do domovů svých uživatelů a pacientů. Dále byl z výtěžku sbírky podpořen krizový fond Charity, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a to vybavením pro práci s uživateli, dobrovolnické centrum Kambala a vybavení šicí dílny centra pro rodiče s dětmi Kopretina.

Uživatelé Klubu v 9 – centra pro podporu duševního zdraví mohli letos díky finanční prostředkům z Tříkrálové sbírky vyjet na rekondiční a pobytovou akci do Pasohlávek. Pobyt je dle slov sociální pracovnice Klubu v 9 Michaely Beranové, DiS., neodmyslitelnou součástí každoročního plánu uživatelů. „Mimo odpočinek a relaxaci je velice důležitý pro rozvoj samostatnosti a také pro změnu prostředí. Pobyt je také výbornou příležitostí pro upevnění a prohloubení vztahů jak mezi uživateli navzájem, tak i ve vztahu s pracovníky,“ vysvětluje Michaela Beranová. Kromě pomoci lidem v nouzi žďárského okresu podporuje Tříkrálová sbírka zdravotně-sociální centrum Hippokrates v Moldavsku.

A jak vnímá pomoc lidem z tříkrálového výtěžku sama koordinátorka sbírky Veronika Dobrovolná?
„Jsem ráda, že mohu průběžně sledovat, kde vybrané peníze pomáhají, a podporovat tak reálné projekty v našem okolí. Smysluplnost sbírky a její následné využití finančních prostředků je to, co mě žene kupředu a motivuje zvládnout toto náročné tříkrálové období. Vlastně si to užívám,“ popisuje s nadšením koordinátorka sbírky Veronika Dobrovolná.

Další podpořené projekty je možné sledovat na webových stránkách Charity www.zdar.charita.cz
Autorka tiskové zprávy:
Lenka Šustrová