Rainbow page separator

Nemocnice zvyšuje bezpečnost v souvislosti s násilnými útoky

Pátek, 31. Leden 2020

Nové Město na Moravě / Urgentní příjem novoměstské nemocnice bude napojen na pult centralizované ochrany. Tísňové tlačítko, které budou moci zdravotníci aktivovat v krizových situacích, vyústi na služebně policie. Opatření nemocnici vyjde na 90 tisíc korun.
Nemocnice začala se zvyšováním bezpečnosti už na podzim, a to za pomocí státní dotace z ministerstva zdravotnictví. „Díky tomu část zdravotníků absolvovala sérii seminářů, které je alespoň trochu připravily na případný násilný útok. V září v nemocnici proběhlo praktické cvičení,“ sdělila ředitelka nemocnice Věra Palečková.
Semináře absolvovala padesátka zdravotníků, například personál chirurgie a urgentního příjmu. „Vybrali jsme nejrizikovější oddělení. Právě na urgentním příjmu a na chirurgii se s agresivními pacienty zaměstnanci setkávají nejčastěji,“ přiblížila mluvčí nemocnice Tamara Pecková.
Nemocnice díky dotaci mohla také nechat vypracovat analýzu hrozeb a rizik současného stavu. „Pracovníci společnosti SEC Agency zmapovali celý areál nemocnice a vypracovali konkrétní opatření, která povedou ke zlepšení současného stavu. Z dotace jsme kromě seminářů a praktických nácviků například platili vypracování nové bezpečnostní dokumentace nebo speciální bezpečnostní tužky, které jsou vyrobeny z tvrdého materiálu a dají se využít při sebeobraně i při potřebě rozbití skla a následného úniku. Některé ambulance budou v nejbližší době vybaveny obrannými spreji,“ doplnil ekonomický náměstek nemocnice Jiří Weisshaupt.