Rainbow page separator

Nemocniční iktové centrum získalo statut do roku 2020

Čtvrtek, 8. Říjen 2015

Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská ulice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Statut iktového centra až do roku 2020 byl potvrzen novoměstské nemocnici. Specializované centrum pomáhá pacientům, kteří utrpěli cévní mozkovou příhodu – mrtvici. „Statut nám byl poprvé udělen v roce 2012, pak byl vždy po roce prodlužován. Protože jsme ale vyhověli podmínkám stanoveným ministerstvem zdravotnictví na poskytování této vysoce specializované péče, máme ho nyní udělený až do konce roku 2020,“ potvrdila ředitelka nemocnice Věra Palečková. Iktové centrum je v rámci Kraje Vysočina ještě v jihlavské nemocnici.
Při mozkové mrtvici, která vzniká buď v důsledku prasknutí cévy a krvácení do mozku, anebo ucpáním cévy krevní sraženinou, je nejdůležitější, aby se postiženému dostalo specializované péče co nejdříve. Tím stoupá šance na jeho přežití, snižuje se následná invalidita či zvyšuje možnost úplného uzdravení. Iktus (cévní mozková příhoda) je u nás po srdečním infarktu druhou nejčastější příčinou smrti, stále častěji postihuje i mladé lidi.
Kvůli statutu iktového centra musela nemocnice splnit řadu požadavků. Bylo nutné zřídit urgentní příjem, navýšit počet míst na neurologické jednotce intenzivní péče, zřídit lůžka včasné rehabilitace a přijmout další odborníky. Loni bylo centrum za podpory dotace zařízeno přístrojovým vybavením za jedenáct milionů korun.