Rainbow page separator

Nová cyklostezka povede podél potoka Řivnáče

Pátek, 18. Prosinec 2015

Cyklostezka

Svratka / Nové cyklostezky v nejbližším okolí Svratky, konkrétně podél toku potoka Řivnáče, by se měli v roce 2017 dočkat cykloturisté. Svratecká radnice na jejím vzniku hodlá spolupracovat se sousedním Svratouchem.
„V první řadě musíme odkoupit všechny potřebné pozemky, přičemž s majiteli těchto pozemků jsme již předběžně domluveni. Máme rovněž geometricky zaměřenou trasu a budeme zadávat zpracování projektové dokumentace,“ informoval starosta Svratky František Mládek s tím, že cyklostezka by měla být vybudována v roce 2017.
„Doufáme, že náklady potřebné na tuto investiční akci budou pokryty minimálně z osmdesáti procent z dotace,“ dodal starosta Mládek.