Rainbow page separator

Nová smuteční síň najde svoje místo pod katolickým hřbitovem

Úterý, 8. března 2022

Nové Město na Moravě / Výstavbu nové smuteční síně připravuje novoměstská radnice. Vznikne na pozemku pod katolickým hřbitovem v ulici Malá, což je současně spojeno se změnou územního plánu. Ten byl schválený před čtyřmi lety a jeho změna, kterou si vyžádaly taktéž jiné stavební záměry, je v pořadí již druhá. Město aktuálně na vybudování smuteční síně, proti jejímuž umístění nevzešla žádná námitka ani od obyvatel lokality, ani od dotčených úřadů, chystá architektonickou soutěž.
Vznik nové smuteční síně město zvažuje již několik let, neboť stávající zařízení v těsné blízkosti kulturního domu je již nedostačující. Nová stavba na pozemku pod katolickým hřbitovem bude dalším stavebním zásahem v dotčené lokalitě – v loňském roce došlo k rozšíření pohřebiště o pětadvacet nových dvojhrobů a šest desítek urnových míst. Areál byl zvětšený posunutím ohradní zdi směrem k parkovišti před hřbitovem.