Rainbow page separator

Nové Město na Moravě nakoupilo energie na komoditní burze, ušetřilo téměř milion korun

Čtvrtek, 5. Leden 2012

Nemocnice Nové Město na Moravě

Nakoupit energie na komoditní burze se rozhodlo letos město Nové Město na Moravě.Nakupovanými energiemi byla elektřina a zemní plyn pro zajištění chodu všech příspěvkových organizací  města (základních škol, domu dětí a mládeže, kulturních zařízení, domu s pečovatelskou službou a stacionáře) a městského úřadu. Sdružením menších odběrů se tak podařilo centralizovat celkový objem 1.557 megawatthodin (MWh) elektřiny v hladině nízkého napětí pro celkem 109 odběrných míst a následně pak město sdružilo i poptávku 2.667 MWh zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr. Místem nákupu se stala Českomoravská komoditní burza Kladno, která už deset let organizuje v České republice obchodování s dodávkami energií.

Ve vysoce konkurenčním prostředí burzovního trhu se podařilo snížit jednotkovou cenu zemního plynu v režimu maloodběr proti ceníkovým cenám současného dodavatele na příští rok o 34,2 % a v režimu velkoodběr o 5,6 %. U maloodběru tak jednotková cena klesla proti ceníkové ceně o plných 367 Kč/MWh na 707 Kč/MWh, čímž radnice v příštím roce ušetří přibližně 676 tis. Kč. U velkoodběru je cena nižší o 42 Kč/MWh a činí 713 Kč/MWh, což i při nevelkém nakupovaném objemu 825 MWh městu může uspořit téměř 35 tis. Kč.
Silová elektřiny v hladině nízkého napětí pak byla proti stávající ceně nakoupena o cca 8 %  levněji. Za její dodávku radnice příští rok bude platit 1382 Kč/MWh a proti stávající platbě za elektřinu 2,3 mil. Kč tak ušetří 170 tis. Kč (bez DPH).

Dosažené nákupní ceny lze považovat v době obecného růstu cen energií za nesporný úspěch. Vzhledem k dalšímu ohlašovanému růstu cen energií v příštím roce se dá předpokládat, že vysoutěžená cena bude vůči aktuálně platným ceníkovým cenám energií pro město ještě výhodnější a faktická úspora ještě vyšší.

Vlastním nákupem energií se završila několikaměsíční přípravná etapa, díky níž má město nyní komplexní přehled o jednotlivých odběrných místech, technických požadavcích a spotřebách, který může využít při nákupech energií v dalších letech.
Nové Město na Moravě se tímto nákupem vydalo cestou městských samospráv, které se rozhodly řešit výběr dodavatelů energií moderně, efektivně a co možná nejtransparentněji, tedy prostřednictvím komoditní burzy. Na Českomoravské komoditní burze Kladno už přitom letos odběratelé nakoupili 2,5 milionu MWh energií za více než 2 mld. Kč. „Do budoucna bychom podobně chtěli vysoutěžit i další služby a zboží, které město nakupuje. Funguje to tak proč platit zbytečně víc,“ říká starosta města Michal Šmarda.