Rainbow page separator

Historie Nového Města na Moravě

Vznik Nového Města na Moravě úzce souvisí se založením cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Historické počátky tak spadají až do poloviny 13. století kdy znojemský purkrabí Boček z Obřan založil v místě dnešního Nového Města na Moravě osadu pod názvem Bočkonov (Bočkov). V listině z roku 1293 je již tato obec zmiňována městečkem s latinským názvem NOVA CIVITAS. V roce 1635 povýšil Nové Město kardinál František z Ditrichštejna na město, současně s tím byl rozšířen i městský znak. K sedícímu lvu přidal vinařské nože s knížecím kloboukem ze svého rodového erbu.

V roce 1850 v Novém Městě vzniklo sídlo okresního hejtmanství. Dějiny města výrazně ovlivnilo založení reálného gymnázia v roce 1894 a v roce 1905 byla dokončena výstavba železniční trati přes Nové Město z Tišnova do Žďáru nad Sázavou. Od roku 1906 má Nové Město přívlastek „na Moravě“. V roce 1949 bylo sídlo okresu přeneseno do Žďáru nad Sázavou.

V současnosti je Nové Město na Moravě moderním městem s krásným historickým jádrem.  Město získalo věhlas díky pořádáním mezinárodních sportovních akcí v nově vybudovaném sportovním areálu – Vysočina arena.