Rainbow page separator

Nové Město nabídne majitelům domů u silnic dotaci proti hluku

Čtvrtek, 27. Prosinec 2018

Peníze, papírové bankovky

Nové Město na Moravě / Příspěvek na protihlukové úpravy budou mít nově možnost získat novoměstští obyvatelé. Počítá s tím dotační program, jenž má pomoci lidem bydlícím u frekventovaných komunikací. Žádosti o podporu je možné podávat od začátku nadcházejícího roku a kromě osob žijících přímo v Novém Městě se dotace týká rovněž obyvatel novoměstských místních částí.
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt byla stanovena na patnáct tisíc korun, nejvíce může žadatel na protihluková opatření získat 160 tisíc korun. Příjemci dotace se ovšem musejí na financování spolupodílet, a to nejméně dvaceti procenty z potřebné částky.
Kromě této nové dotace novoměstská radnice řadu let poskytuje půjčky z fondu rozvoje bydlení na obnovu rodinných i bytových domů. K nim v posledních třech letech přibyla ještě dotační podpora na fasády domů za předpokladu, že se jejich majitelé s radnicí dohodnou na tom, jak bude rekonstrukce provedena, aby byly dodrženy architektonické souvislosti a stavební koncepce města.