Rainbow page separator

Nové Město nabízí půjčky na bydlení a dotace na fasády

Neděle, 10. Březen 2019

Nové Město na Moravě / Do 28. března se mohou obyvatelé přihlásit do programu půjček na bydlení, které schválili novoměstští radní. Stavebníci tak mají šanci získat půjčku na modernizaci svých domů – na zapůjčenou částku do 350 tisíc korun je třeba jeden ručitel, na vyšší sumu dva. Pravidla jsou vyvěšena na úřední desce Nového Města, výběrové řízení se uskuteční v dubnu, kdy budou žádosti schvalovat zastupitelé.
Novoměstská radnice majitelům nemovitostí nabízí rovněž dotační podporu v souvislosti s pořízením nové fasády domů. Zájemci o ni mohou podávat žádosti v termínu od 18. dubna do 22. května, přičemž finanční prostředky mohou být v případě schválení dotace použity na způsobilé výdaje hrazené od 18. února letošního roku. I v tomto případě je podrobné dotační podmínky možné dohledat na úřední desce novoměstského úřadu, případně také v elektronické podobě na webových stránkách města.