prodej zahradnictví
Rainbow page separator

Nové Město prodává areál zahradnictví za pět milionů

Pondělí, 28. Duben 2014

Nové Město na Moravě / K prodeji areálu zahradnictví se rozhodla novoměstská radnice. Areál v poslední době chátral, část pozemků ležela ladem, kritika se objevila i
kvůli směně časti pozemku za pozemky pod komunikacemi
U Koupaliště a Nad Městem.
Novoměstští chtějí areál zahradnictví prodat za nejméně pět milionů korun, prodej se uskuteční na základě veřejného výběrového řízení. Toho se mohou zúčastnit zájemci, kteří složí finanční jistinu, zvítězí pak nejvyšší podání.
Veřejná dražba se uskuteční v prostorách bývalého novoměstského informačního centra 4. června v 15.45 hodin. Prodej vítěznému zájemci bude schválen zastupiteli Nového Města. Podrobné podmínky prodeje nemovitosti budou zveřejněny na úřední desce městského úřadu a rovněž na webových stránkách města.