Rainbow page separator

Nové Město s Novou Vsí příští rok spojí nová cyklostezka

Sobota, 2. Květen 2020

Cyklostezka

Nové Město na Moravě / Přes „spojovačku“ z Nové Vsi u Nového Města na Moravě ve směru na Petrovice a pak dál k čistírně odpadních vod povede nová cyklostezka, jejíž výstavba začne v průběhu května. Stavbu komunikace pro cyklisty má výhledově podpořit dotace, o kterou již Novoměstští požádali, aby nemuseli veškeré náklady hradit z rozpočtu města.
V druhé etapě výstavby, kterou má novoměstská radnice taktéž připravenou, cyklostezka bude pokračovat vedle silnice spojující Nové Město s Petrovicemi – jeho místní částí, následně pak pod viaduktem s vyústěním v Nečasově ulici. Záměrem je odvést cyklisty z hlavní silnice a zajistit, aby se vyhnuli frekventované okružní křižovatce na silnici I/19, do níž mimo jiné ústí i takzvaná Mlynářská cyklotrasa. S kompletním dokončením nové stezky pro cyklisty je ze strany novoměstské radnice počítáno v příštím roce.