třídění odpadu
Rainbow page separator

Nové Město zatím ve třídění odpadu vede

Pátek, 27. Červen 2014

Nové Město na Moravě / Zatím na prvním místě mezi vysočinskými městy je v průběžném hodnocení soutěže My třídíme nejlépe Nové Město na Moravě. Pokud se mu toto umístění podaří udržet, na konci září tamní radnice získá odměnu ve výši šest set tisíc korun. Třídění odpadu Novoměstským přináší i jiné výhody. Náklady na vývoz sběrných nádob včetně odvozu k dalšímu využití jsou pokryty z příspěvků společnosti EKO-KOM, která s Novým Městem spolupracuje už od roku 2000.
V současné době jsou ve Městě, kde začali třídit odpad už v roce 1996, rozmístěny nádoby na papír, sklo, plast a nápojové kartony, vyřazené elektrozařízení, bioodpad a textil. Ostatní odpad je odebírán ve sběrném dvoře. Díky systému třídění, který obyvatelé Nového Města využívají, radnice nebyla nucena přistoupit ke zvýšení poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu. Ten již několik let činí 480 korun za obyvatele a rok a je mezi městy žďárského okresu nejnižší.