Rainbow page separator

Nové pachtovní smlouvy se zemědělci přinesou městu vyšší zisk

Pátek, 14. Duben 2017

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Vyšší zisk z pronajímání zemědělské půdy, které je celkem asi 120 hektarů, prostřednictvím nových pachtovních smluv získá žďárská radnice. V minulosti byla půda pronajímána v průměru za 1500 korun za hektar a rok, po vypovězení smluv, následné aukci a uzavření nových pachtovních smluv se zemědělci se město dostalo na průměrně pět tisíc korun za hektar ročně. Nové smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden rok.
Kromě zvýšení zisku z pronájmu radnice rovněž sledovala smluvní zajištění respektování principů šetrného hospodaření, což někteří zemědělci v minulosti nedodržovali. Rozorávali například půdu až k cestám a zeleni, čímž poškozovali majetek města. Do nových pachtovních smluv byly zaneseny rovněž zásady protierozních opatření a ochrany krajinotvorných prvků.