Rainbow page separator

Nové regionální osivo letos může pokrýt až dvacet hektarů luk

Pátek, 18. února 2022

Počítky / Bez spolupracovníků se ani nadále neobejdou lidé ze Sdružení Krajina při vývoji a přípravě regionální luční směsi.
„V letošním roce by mělo být k dispozici osivo na plochu okolo 15 až 20 hektarů. Na osetých plochách bude prováděn monitoring vzcházení jednotlivých druhů. Navržené druhové složení posuzují botanici Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK),“ uvedla Darina Coufalová ze Sdružení Krajina. Pokud směs projde hodnocením, měla by obsahovat patnáct druhů regionálních bylin, dvě regionální trávy, devět druhů trav a tři druhy jetelovin českých odrůd používaných v běžně dostupných komerčních lučních směsích. Poptávka po regionálním osivu aktuálně převyšuje nabídku.
Partnerem projektu je AOPK, nicméně zapojen je i komerční sektor zastoupený společností Agrostis, která zpracovává nasbíraná semena a míchá finální produkt. Spolupráce, a to i při jiných projektech, pokračuje také se Žďárem nad Sázavou a jednání probíhá i s Krajem Vysočina. „Kdybychom na vše byli sami, těžko by se to dalo zvládnout, nebo by přinejmenším trvalo déle, než bychom se k regionálnímu osivu dopracovali,“ poznamenala Darina Coufalová.
Do vývoje a přípravy regionálního osiva se stále může zapojit i veřejnost, a to konkrétně lidé, kteří by se chtěli podílet na letním sběru semen. „Na červen připravujeme zaškolovací schůzku, kde se potenciální sběrači dozvědí jaké druhy sbírat, v jakých lokalitách a v jakém období,“ doplnila Coufalová s tím, že zájemci se mohou hlásit například prostřednictvím e-mailové adresy info@sdruzenikrajina.cz.