Nové Veselí, investice
Rainbow page separator

Nové Veselí letos čekají investice do staveb

Neděle, 2. Únor 2014

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Vybudování nových inženýrských sítí v lokalitě, kde se počítá s další výstavbou rodinných domů, tento rok plánují v Novém Veselí. Celkové náklady na stavbu sítí včetně přístupové komunikace budou činit 6 269 678 korun bez DPH. K prodeji jsou v těchto místech nabízeny ještě dvě stavební parcely.
Kromě stavby inženýrských sítí se bude v Novém Veselí rovněž rekonstruovat kanalizace v ulici Dolní podél firem EFKO karton a Tradiko a dále od rybníka Hudlík ve směru k čističce odpadních vod. Investorem většiny prací je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Tyto činnosti vyjdou celkem na 2,8 milionu korun, přičemž Nové Veselí uhradí asi 1,4 milionu.
Na jaře dojde k pokračování oprav chodníků V Ulici a U Kapličky i rekonstrukce budovy kulturního zázemí tamních dobrovolných hasičů.

Foto: Letecké fotografie z RC mikrokopteru