Rainbow page separator

Nové workoutové hřiště ve Svratce umístí do sportovního areálu

Středa, 27. Únor 2019

Svratka / O dotaci z ministerstva pro místní rozvoj požádala svratecká radnice v souvislosti s projektem workoutového hřiště. „Dotace je poskytována až do výše 70 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Zbylých 30 procent je tedy nutnou spoluúčastí města,“ přiblížil starosta Svratky František Mládek. Dodal, že rozpočet je přibližně 800 tisíc, z toho spoluúčast města činí asi 240 tisíc korun.
Hřiště je navrženo o rozměrech dopadové plochy 12 x 7 metru. Hlavní sestava obsahuje hrazdy v různých výškách, trojitá bradla, žebřiny, půlenou hrazdu, svislou hrazdu, ručkovací žebřík, stupňovanou lavici, šikmý monkey bar, multibar, držák pro olympijské kruhy a další pomůcky. Vybavení bude doplněno i šesti pohyblivými fitness prvky. „Původní plán umístit hřiště do nově vybudovaného parku na „Utopenci“ ztroskotal na územním plánu města, který nám toto řešení neumožňuje. Proto jsme pro jeho umístění našli novou a možná i vhodnější lokalitu, přímo ve sportovním areálu, vedle víceúčelového hřiště před ubytovnou,“ doplnil starosta.