Rainbow page separator

Novoměstská nemocnice bude mít vlastní COVID laboratoř

Pondělí, 31. Srpen 2020

Nové Město na Moravě / Do dvou měsíců bude v novoměstské nemocnici zprovozněn nový systém pro PCR testování, vyhodnocení a zpracování odebraných vzorků na přítomnost koronaviru. Dojde k tomu z důvodu potřeby navýšení laboratorních kapacit.
„Tamní pracoviště bude schopno denně vyhodnotit až sto vzorků. K postupnému navyšování kapacit vlastních laboratoří nás vede rostoucí počet indikovaných osob a také enormní zájem o testy ze strany samoplátců,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Doplnil, že další navýšení kapacit laboratoře včetně úpravy technologie se zvažuje i v jihlavské nemocnici.
Strategickým partnerem s vysokou laboratorní kapacitou je na Vysočině Státní veterinární ústav Jihlava, který je v případě nutnosti připraven postupně navýšit vyhodnocování až na 200 vzorků denně. Samo vyšetření indikovaných pacientů i samoplátců je řízeno a spravováno informačním systémem, který bude v následujících dnech na základě aktuálních potřeb upraven o kratší časové úseky objednávání, aby se při odběrech zbytečně nečekalo. „I přes všechna opatření nemůžeme vyloučit, a to především ve víkendových termínech, kdy odebírají pouze některá pracoviště, že se bude na odběr v místě déle čekat. I z tohoto důvodu zvažujeme, že obnovíme víkendové odběrové kapacity i jinde než jen v Nemocnici Jihlava,“ vyjádřil se Vladimír Novotný.