Rainbow page separator

Novoměstská radnice monitoruje hovory klientů s úředníky

Úterý, 13. Říjen 2015

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě / Monitoring hovorů na pevných telefonních linkách spustila od září novoměstská radnice. Hovory s klienty, kteří na úřad volají, jsou rovněž nahrávány, přičemž lidé jsou na tuto eventualitu před započetím hovoru upozorněni. Přínosem to má být jak pro klienty, tak pro úředníky.
„Od tohoto kroku očekáváme, že bude možné řešit zejména sporné situace při stížnostech klientů, případně bude možné i odstraňovat některé chyby ve vedení telefonického hovoru ze strany zaměstnanců radnice, neboť z průzkumů spokojenosti klientů víme, že například zahájení, ukončení hovoru nebo hlasová komunikace jsou ze strany klientů vnímány jako důležitá místa telefonického kontaktu,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Petr Hanych s tím, že výsledkem má být zkvalitnění telefonického hovoru. Ukládání dat z monitorovaných hovorů je časově omezeno.
Netýká se to soukromých telefonátů úředníků, kteří mohou volat prostřednictvím svého kódu. Takové telefonáty monitorovány nejsou a úředníci je mají zpoplatněné.