Rainbow page separator

Novoměstská radnice tento rok zasvětila slavným literátům

Pondělí, 4. ledna 2016

Jan Karafiát

Nové Město na Moravě / Významné osobnosti, které spojily svůj život s literaturou, si chtějí v letošním roce připomínat v Novém Městě na Moravě. Ať už tito lidé byli přímo z Nového Města, anebo z jeho blízkého okolí. V rámci Roku literátů 2016 je naplánována řada projektů.
Nové Město si v průběhu roku připomene 145. výročí narození a 95. výročí úmrtí spisovatele Josefa Kaldy, 155. výročí narození spisovatele a učitele Aloise Mrštíka, 135. výročí narození básníka a humoristy Volfganga Fleka, 125. výročí narození básníka Viktora Červinky, 130. výročí narození spisovatelky Pavly Křičkové – Homolkové či 170. výročí narození spisovatele a teologa Jana Karafiáta, autora známých Broučků.