Rainbow page separator

Nový azylový dům, o který místní nestojí, má posílit bezpečí

Neděle, 18. Duben 2021

Žďár nad Sázavou / ‚Hrob této civilizace‘ v podobě hromady plechovek sesbíraných lidmi z okolí má demonstrovat nepořádek v ulicích Dvořákova a Smíchov, který tam nechávají bezdomovci a další osoby scházející se kolem garáží. Za prodejnou Hyperalbert na pozemku v Dvořákově ulici navíc v nejbližší době začne stavba centra sociálních služeb s azylovým domem a noclehárnou. Se stavbou radnice počítala několik let, původně mělo být centrum vybudováno v rámci strategického plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019. Už při představení záměru projevili tamní obyvatelé obavu z dalšího zvýšení počtu problémových osob v lokalitě a požádali radnici o zvážení umístění centra jinam. Jiné vhodnější místo ale město nenašlo. Obyvatelům bylo nicméně přislíbeno, že s centrem v řídce osídlené ulici naopak dojde k vyšší míře bezpečí. To by měl zajistit i nový bod kamerového systému.
Předběžné náklady na stavbu jsou vyčísleny na třiadvacet milionů korun, přičemž město počítá s evropskou dotační podporou v objemu devadesát procent uznatelných nákladů. Aktuálně je na řadě výběrové řízení na zhotovitele stavby, která má nahradit azylový dům pro muže ve Žďáře nad Sázavou 3. Objekt zahrne zděnou azylovou ubytovnu pro dvacet mužů a noclehárnu s kapacitou šesti lidí k příležitostnému přespání. Chybět nebude sociální zařízení, zázemí pro personál, společenská místnost či kuchyňka. Stavba obsáhne taktéž zpevněné plochy, parkové a sadové úpravy, oplocení, přípojky a přeložky sítí i veřejné osvětlení ulic Dvořákova a Smíchov.