Rainbow page separator

O dotace na příští rok mohou zájemci žádat do 25. listopadu

Sobota, 6. Listopad 2021

Nové Město na Moravě / Do 25. listopadu mají ještě čas zájemci, kteří se chtějí ucházet o některou z dotací novoměstské radnice pro rok 2022. Pro dotační titul s názvem Sportujeme pro radost je vyčleněno 300 tisíc korun, velké sportovní oddíly a kluby s vyšším počtem členů si rozdělí 800 tisíc. Na zkvalitnění sportovišť radnice na příští rok uvolní finanční částku ve výši 400 tisíc korun.
Podpora města se rovněž dotkne lidí v nepříznivé životní situaci, kde se o dotaci mohou ucházet registrované sociální služby a veřejné služby zaměřené na sociální poradenství, péči a prevenci. Jde například o terénní a ambulantní služby, odlehčovací služby, sociální poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitaci či sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V tomto dotačním programu je pro rok 2022 deponováno 700 tisíc korun.
Celkem 400 tisíci hodlá město pomoci pořadatelům kulturních akcí v Novém Městě i jeho místních částech a stejnou částkou je pamatováno na malé neziskové organizace, které vytvářejí podmínky například pro sportovní, ekologické, kulturní a další zájmové aktivity přispívající ke zkvalitnění života ve městě.