Rainbow page separator

O horolezecké stěně budou ve Městě rozhodovat i anketou

Neděle, 28. Únor 2016

Horolezecká stěna

Nové Město na Moravě / Anketu mezi obyvateli města týkající se záměru vybudovat krytou horolezeckou stěnu v plánované sportovní hale připravila novoměstská radnice. Anketa se uskuteční od 14. března do 12. dubna, veřejná diskuse na toto téma se v novoměstském kulturním domě uskuteční 15. března. „Zpracování anketních lístků bude probíhat od 12. dubna do 18. dubna, výsledky budou zveřejněny na webu města 18. dubna a v květnovém čísle zpravodaje,“ uvedl starosta Nového Města Michal Šmarda.
Na webu města jsou k dispozici podrobné materiály a vizualizace týkající se výstavby lezecké stěny ve sportovní hale a také anketní lístky. Papírové lístky dostanou lidé do svých poštovních schránek, anebo si je mohou vyzvednout v knihovně, restauraci kulturního domu, v informačním centru, domě s pečovatelskou službou, podatelně městského úřadu a v recepci lázní. „O pokračování realizace horolezecké stěny rozhodne na svém zasedání zastupitelstvo 9. května,“ dodal Michal Šmarda.